Bratři a sestry,

stejně jako na jaře i nyní jsme nuceni změnit způsob zapojení našeho sboru do sbírek, vyhlašovaných ústředím naší církve a seniorátu. Až do konce listopadu máte možnost přispět na Jubilejní toleranční dar (JTD), sbírky, konané každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu a určenou fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Dále se také můžete zapojit do seniorátní sbírky na podporu středisek Diakonie.

K finanční podpoře použijte sborový účet 2201626586/2010  u Fio banky a váš příkaz opatřete příslušným variabilním symbolem:
JTD … var. symbol 4040

(Dopis ze synodní rady k této sbírce ke stažení zde)

podpora středisek Diakonie … var. symbol 4050

Připomínáme, že ti, kdo chtějí darované částky uplatnit ke snížení daně z příjmů, musí při platbě použít svůj „sborový“ specifický symbol.

Děkujeme za Vaši obětavost

Kategorie: Různé