Před 2 lety jsme ve staršovstvu začali hovořit o potřebě rekonstruovat sborový dům. Udělali jsme si ideovou přípravu, ale se stavební přípravou jsme čekali. Teď se objevila projektová výzva, která by nám umožnila získat na větší část stavby dotaci – ta je spojena s dostavbou 1. patra v němž by pak byla křesťanská mateřská škola – takže jsme začali pracovat na podání  žádosti.

Maximální částka, kterou může přestavba stát je pětinásobkem našeho sborového ročního příjmu. Projekty ze podávají na jaře 2024 takže výše dotace bude dána sborovými příjmy v roce 2023. Proto se na vás jménem staršovstva obracím s prosbou: Pokud máte finanční prostředky, kterými můžete přispět na rekonstrukci již v letošním roce prosím, abyste tak učinili.

Konkrétní příklad: když se nám podaří  do 31. 12. přidat 200.000 znamená to o 1 mil. větší projekt. V této chvíli ještě nevíme jaká bude výše nákladů, ale vzhledem k tomu, že uvažujeme o přístavbě patra, nové střeše, výměně oken, zateplení, vybavení,  je pravděpodobné, že 5-6 mil. na které bychom dosáhli se stávajícím ročním příjmem asi nebude stačit.

S konečným rozsahem a podobou projektu budete ještě seznámeni na sborovém shromáždění. Samozřejmě, pokud nebude projekt schválen, budou všechny vybrané prostředky použity na rekonstrukci, která bude realizována podle našich finančních možností postupně.    

Peníze můžete donést sestře Kotrlové do sborové kanceláře anebo poslat na sborový účet 2201626586/2010, v tom případě prosím použijte variabilní symbol 3010.

Uvědomujeme si, že tento projekt je velký a náročný, ale přesto do něj chceme jít s vírou, že se k němu Bůh přizná. Ale musíme se v tom sjednotit jako sbor a pamatovat na výzvu apoštola Pavla: „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.“ (2 Kor 9, 6-7)

Kategorie: Různé