Milí přátelé,

staršovstvo rozhodlo o vyhlášení sbírky na finanční podporu nákladů spojených s nákupem nových evangelických zpěvníků pro sborové potřeby. Tyto zpěvníky již byly nakoupeny za zaváděcí cenu a od dnešní neděle je začínáme ve sboru používat nejen při nedělních bohoslužbách. I když počet pořízených zpěvníků byl nižší než u podobných nákupů v minulosti, přesto je částka na nákup v řádu několika desítek tisíc korun výraznou položkou v hospodaření sboru. Budeme proto rádi, pokud dle svých možností přispějete na tento jistě potřebný a smysluplný výdaj. Náklady na jeden zpěvník jsou zhruba 500 Kč.

Na nákup zpěvníků bude určen výtěžek sbírky při bohoslužbách z neděle 23. ledna. Pokud v tomto termínu přispět nemůžete, máte možnost svůj dar na tento účel odevzdat proti potvrzení až do konce února ve sborové kanceláři.

Máte také možnost darovanou částku poukázat do 28. 2. 2022 na sborový účet 2201626586/2010. Platbu v tomto případě označte variabilním symbolem 4110.

Předem děkujeme všem hudbymilovným dárcům za štědrost.

Kategorie: OhláškyRůzné