S malým zpožděním dorazilo do našeho sboru přání z partnerského sboru. Naskenovaný originál v PDF najdete pod odkazem v textu aktuality, český překlad je níže.

Přejeme vám všem požehnané Vánoce a nový rok plný Boží lásky.

Kristus je darem Vánoc.
Slavte Jeho přítomnost po celý rok.

Přejeme vám Vánoce
jasné jako Jeho hvězda,
dokonalé jako Jeho pokoj,
a hřejivé jako Jeho láska.

S Pánem Bohem,
členové First Presbyterian Church,
Cumberland, Maryland

Kategorie: Různé