obrazek - Jednání staršovstva 11.4.2011

Na staršovstvu 11. 4. 2011 bylo probráno následující:

 

Schválena chrámová sbírka pro lidi postižené zemětřesením a následnou vlnou tsunami v Japonsku. Sbírka se uskuteční v neděli 8. května.

 

Schválena sbírka do krabičky pro podporu akce „Likvidaci Lepry". Sbírka proběhne v neděli 17. dubna.

 

Staršovstvo přijalo poděkování sboru z Ratiboře za darovaný stůl – dříve používaný jako Stůl Páně, později umístěný ve sborovém domě.

 

Staršovstvo diskutovalo o možnosti vysluhování Svaté Večeře Páně i dětem. Vyslovilo s touto možností předběžný souhlas s tím, že dále je nutno hovořit a shodnout se na praktickém provedení. Poté by měla být tato záležitost ještě předložena celému shromáždění.

 

Staršovstvo hovořilo o scházení dorostu a potřebě zajistit vedoucí. Částečně se k této práci přihlásil R. Polomík, který ale nemůže každý pátek. Snad ho občas doplní M. Kotrla, který dorost vedl doposud. Další ochotný vedoucí by byl vítán.

Kategorie: Různé