Bratři a sestry,

31. ledna 2021 vykonáme v kostele sbírku určenou pro křesťanskou službu.
Vy, kteří se bohoslužeb účastnit nebudete, můžete k finanční podpoře použít sborový účet 2201626586/2010.

Váš příkaz opatřete variabilním symbolem: 4070

(Dopis ze synodní rady k této sbírce ke stažení zde)

Děkujeme za Vaši obětavost

Kategorie: Různé