obrazek - Občerstvení sester ve sboru

Bylo nebylo, stalo se nestalo v jednom malém sboru křesťanů, kde staršími dosud mohou být jen muži. Na sborové akce tam pravidelně připravovala občerstvení skupina sester. Občerstvení bývalo vždycky bohaté, bratři ho hodnotili jako předimenzované. Všichni přítomní se najedli do sytosti a ještě zbylo, takže se najedli i další lidé při menších akcích v následujících dnech. Účastníci pravidelně dostávali i balíčky domů. Občas se ovšem stalo, že něco zůstalo někde zapomenuto, zkazilo se a muselo se vyhodit. Hlavně však: po každé takové akci si sestry připravující občerstvení stěžovaly, co je to stojí síly a energie a že jsou po několik dní unavené.
Bratři starší se jednou rozhodli situaci řešit a pozvali si sestry na schůzi staršovstva. Řekli jim: „Milé sestry, my si vážíme toho, že připravujete občerstvení na sborové akce. Ale myslíme si, že toho děláte zbytečně mnoho a pak jste unavené. Všechno se nikdy nesní a občas se i něco musí vyhodit, protože se to zkazí. Můžete to občerstvení dělat méně rozsáhlé, abyste byly méně unavené a nemuselo se nic vyhazovat?"
Sestry si daly čas na rozmyšlenou, sesedly se a po poradě mezi sebou řekly bratrům starším: „Milí bratři, my vám nemůžeme odpovědně slíbit, že to občerstvení budeme dělat jinak. Buď ho budeme dělat tak jako doposud nebo ho nebudeme dělat vůbec."
Bratři starší se zalekli závěru odpovědi sester a vyžádali si také čas na rozmyšlenou. Když vše probrali a promodlili, sdělili sestrám: „Milé sestry, musíme se vám omluvit za naši nechápavost. Jako představitelé sboru máme velikou radost z toho, že jste ochotné ve sboru sloužit přípravou občerstvení. Uvědomili jsme si, že vy naplňujete slovo žalmistovo „kalich můj naléváš až oplývá". Máme radost, že svou službou svědčíte o božím milosrdenství, o boží velkorysosti a dobrotě, která nám lidem dává mnohem víc, než potřebujeme. Budeme mít radost, když ve své službě budete pokračovat tak, jak vám Bůh sám říká skrze vaše křesťanské svědomí."
Sestry pak pokračovaly ve své práci a – světe div se! – přestaly si stěžovat.