obrazek - Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!

Sešli jsme se poprvé v neděli večer na setkání s názvem Večerní kostel. Bylo nás necelých 50. Během chval nás doprovázela výborně hrající chválící skupina Martina Knebla. Níže  v textu si můžete přečíst kratičké zamyšlení a zápis z probíhající diskuze. Příště se chceme sejít 21. 2. a v zamyšlení na téma Služba pokračovat.

 

 

 

 

Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!          17. 1. 2016 Večerní kostel 16:45

 

Matouš 9

35 Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.

36 Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.

37 Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.

38 Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

 

Matouš 25

44 Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘

45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘

 

V bibli je hodně textů o službě druhým, v oblasti potřeb, ale i soucitu a lásky k druhým.

Jako služba pro Ježíše je chápána i evangelizace – v podstatě je to úkol č. 1.

Jakubův ( 1,23-25 ) píše, že ten kdo slovo slyší a nejedná podle něho je jako chlap co se podívá do zrcadla a hned jak odejde zapomene jak vypadal. Důležité je nejen vědět co je správné, ale také to dělat, tak bude člověk blahoslavený pro své skutky.

Když čtu text v Jakubovi, tak mu rozumím a mrzí mně to stejně jako ho. Tolik slov tolik úvah, ale nic z toho.

 

Ne jen číst a naslouchat Božímu slovu, ale i tak jednat.

 

Těch oblastí kde se dá sloužit je hodně. Určitě hodně lidí slouží u nás ve sboru, a myslím, že i zde platí Ježíšovo: ŽEŇ VELIKÁ DĚLNÍKU MÁLO. Ale je tu i druhá oblast – mimo sbor. Pokud si někdo myslí, že práce mimo sbor počká, tak se mýlí. Z Ježíšova příkazu těsně před odchodem je zřejmé a ne jen z něho, že nás posílá do světa.

I ve světě pracujeme – diakonie a i jinak.  Ale mimo sbor mi text zamyšlení sedí úplně přesně. – Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.  Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ Je zde hodně hledajících lidí, kteří, hledají Boha. Oslovuje je Budhismus, Islám a kde co. Křesťanství taky zkusili. Ale nevědí, kde je pravda a u nás ji taky nenašli.

 

Máme Fusion – a zde vidím, jak mladí lidé hledají (ne všichni) smyl života a cíl. Chystáme Alfa kurzy ……

Halík říká, že nelze tyto lidi vměstnat do stávajících struktur církve. Že on chápe tento úkol, jako proměnu církve tak, aby zde tito lidé měli místo. Plně s tím souhlasím, ale nevím jak tuto církev proměnit.

 

Tak se ptám

 • Jak pomoci najít lidem cestu k Ježíši – k tomu správnému pastýři?
 • Dokážeme tyto večery otevřít hledajícím?
 • Dokážeme je sem pozvat.
 • Budou se zde cítit dobře?
 • Najdou tu Ježíše jak dobrého pastýře?

 

Diskuse – záznam je pouze přibližný, prosím čitatele o případné korekce:

 • Rozdělení církve je na překážku evangelizace (reakce má částečně vazbu na dopolední kázání)
 • My musíme být pevní a zakotvení, abychom mohli sloužit ostatním.
 • V textu je prosme Pána žně o dělníky, to bychom měli dělat (poznámka, v následných modlitbách se tato prosba moc často nevyskytovala).
 • Nedovedu si představit, že bych měl za povinnost někoho zvát, lidi by to sem mělo táhnout, díky tomu jací jsme.
 • Ano je to tak, pokud se nezměníme mladí k nám nepůjdou
 • Při porovnání dětí ze špatně vybavených škol v zahraničí a s našimi výborně vybavenými školami, se zjistilo, že naše děti jsou v matematice slabší. Důležité není vybavení, ale učitel. Totéž pravděpodobně platí o našich učitelích v našem sboru …. (Zkráceno)
 • Měli by, jsme se proměnit, pak bude naše společenství přitažlivé.