kamagra bombone €24.73

5. 6. 2022 na nás čekají v pohádkovém lese další tajemství a úkoly

S sebou: pití, špekáčky, chleba a startovné 50,-Kč

Přihlášení do 31. 5. 2022 u Zdeňky Poláškové nejlépe:

V případě špatného počasí se akce koná v prostorách horního sboru  .

Pořádá Horní sbor ČCE Vsetín, Palackého 156

Plakát - Pohádkový les 2022
Kategorie: Mládež