para que serve el apodefil sildenafil €96.15
obrazek - Rok 2010  ve zkratce - loutkové divadlo

Začali jsme se scházet v březnu. Nejdříve jsme se učili zvládnout techniku hraní s loutkou, nacvičili jsme několik scének, se kterými jsme vystupovali na dnu matek v našem kostele a v Pozděchově. Před prázdninami jsme si pořídili komunikační loutku – opičku Lízu. Na malém táboře jsme zahráli naše první (45 min.) loutkové představení na téma: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi." Toto představení jsme také zahráli začátkem září při bohoslužbách pro děti v kostele v Pozděchově.

Od září jsme se začali scházet častěji, zlepšovali jsme techniku hraní s loutkami, nacvičovali jsme nové scénky. Na 4. adventní neděli jsme vystupovali s Vánoční scénkou v našem kostele při dětské vánoční slavnosti.

Koncem září se 4 zástupci z našeho týmu zúčastnili loutkového semináře v Havířově. Tento seminář každoročně pořádá občanské sdružení Veselé rukavice, které předává zkušenosti s hraním s loutkami, šitím loutek, budování týmu loutkařů a v neposlední řadě také s technickými pomůckami. Jedná se o jakousi „základnu", kde je možné získat praktické zkušenosti, ale i materiální podporu ve formě scénářů, je zde možnost si také nechat ušít loutku na zakázku.

Závěrem bych chtěla poděkovat za tento rok všem aktivním členům týmu a také dalším spolupracovníkům za jejich nasazení a aktivní účast při zkouškách i při vystoupeních. Nemyslím si, že je samozřejmé a jednoduché nalézt ochotné a schopné lidi, kteří se chtějí scházet a aktivně se ujímat služby. Díky našemu Pánu i za to, že naše divadlo může fungovat. Také děkujeme za Vaši modlitební i finanční podporu této služby.

Miriam Kotrlová

Kategorie: Loutky