obrazek - Jak nás můžete podpořit

Pokud byste nás chtěli podpořit v naší činnosti, můžete:

– se k nám připojit, stát se aktivním členem loutkařů

– modlit se za službu našeho divadla

– finančně přispět na provoz divadla a realizaci představení

 

 

 

Pokud byste se s námi chtěli společně modlit za loutkové divadlo, zde jsou aktuální náměty, za co chceme děkovat a za co se chceme přimlouvat.

 

Díky:
– že se můžeme scházet,
– je nás dost na to, abychom mohli hrát
– že nás sbor podporuje nejen finančně, ale i modlitebně
– že v týmu můžeme tvořit společenství, kde je možné načerpat
– že máme technické zázemí (zvuk, kulisy, loutky, oponu, skříně)
– že lidé nás ve službě povzbuzují, kladně hodnotí naši práci a zároveň kritikou přispívají k našemu zlepšení

 

Přímluvy:
– nová síla, energie a čas do služby, zapálení pro členy – abychom nejeli setrvačností, nevyhořeli…
– aby došli noví příchozí členové týmu, kteří by byli aktivní (aby se časem vyprofiloval případný nástupce vedoucí)
– aby nás Pán Bůh vedl, aby si nás uschopňoval ke službě dětem (abychom jim přiměřeně věku dokázali předávat slovo, abychom byli schopni hrát "na míru" aplikovat a vhodně upravovat scénáře)
– abychom v týmu loutkařů tvořili dobré společenství, kde členové mohou čerpat

 

Kategorie: Loutky