obrazek - Ohlédnutí za Konferencí Dětského odboru Církve bratrské v Praze

Konference pro pracovníky s dětmi proběhla v sobotu 17.3.2012 v Praze. Z našeho sboru jsme se vydali do Prahy tři.

 

Konference mě zaujala svým názvem – Jak skloubit různé temperamenty dětí (aneb závada není vždy na vašem přijímači). Tímto tématem se zabývala úvodní přednáška Radomíra Kalenského. Z dané přednášky mě mimo jiné zaujalo, že v 80%, kdy dítě zlobí, je chyba na straně učitele – jen zbylých 20% je o dětech (jejich potřebách; subjektivních příčinách; rodinném zázemí, které je formuje). A právě těmi 20% dětí jsme se společně v přednášce zabývali. Řečník mluvil o tom, jak v dnešní uspěchané době mají děti často problém s tím, že jim není věnována dostatečná pozornost. Vyčnívá-li dítě z kolektivu, říká si tím (nevhodně) o naši pozornost. Zajímavým zjištěním pro mne bylo, že naše vlastní pocity, které prožíváme, když dítě zlobí, v podstatě zrcadlí stav dítěte. Řečník nám představil čtyři stupňující se úrovně, kam až nás může zlobení dětí dovést. Také nám přiblížil pocity dětí v těchto úrovních a prakticky zmínil i strategie, které vedou k úspěšnému vyřešení situace. Zajímavý byl také pohled na čtyři sociálních role DISC ve vztahu k výchově dětí.

 

Po krátké přestávce následovaly semináře. Každý měl možnost se zúčastnit dvou seminářů. Vybrala jsem si seminář Radomíra Kalenského s názvem Rozvinutí služby dětem na sboru aneb co všechno by služba dětem měla či mohla zahrnovat. V čase tohoto semináře jsme se zamýšleli nad tím, jak pracujeme s dětmi a rodiči dětí ve svých sborech; jak a jaké hodnoty je nutné dětem předávat, v kterém věku, aby byly schopné obstát ve světě a svou víru „ustát". Mnohé informace na této přednášce řečník čerpal z knihy Larryho Fowlera – Výchova novodobého Josefa (ale o této knížce zase někdy příště ;-)).

 

Dalším obohacujícím seminářem byl seminář Dáši Kalenské na téma Něco pro předškoláky. Paní Kalenská nám přednášela a předávala mnohé poznatky a zkušenosti ze své třicetileté praxe. Přiblížila nám, jak u nich ve sboru funguje „malá besídka" tedy nedělní škola pro děti ve věku 3 – 6 let.

 

Na výběr byl také seminář Osobní růst a něco k povzbuzení (Daniel Heczko) nebo diskuzní skupina – Rozhovor o službě mezi dětmi (Roman Neumann).

 

Na konferenci jsme byli srdečně přijati. Jednotlivé bloky byly pro mě velmi přínosné, ať již do oblasti služby dětem ve sboru nebo do osobního života. Povzbudily mě v tom, že i když jdeme s loutkami do školky dětem hrát („pouze") v rovině etické, i tak můžeme přispět k budování základní hodnoty, kterou by si děti v předškolním věku měly osvojit – a to respekt k druhému člověku.

 

Pokud byste se chtěli dozvědět víc o jednotlivých tématech konference, můžete mě zkontaktovat nebo si najít jednotlivé bloky v MP3 zde.

Kategorie: Loutky