obrazek - Loutkové divadlo Líza a spol. Ve školním roce 2010/2011

Loutkové divadlo zahájilo svou činnost v březnu roku 2010. Nejprve jsme se věnovali technice hraní s loutkou, nacvičili jsme několik scének, objednali si komunikační loutku – opičku Lízu (děti s ní komunikují při představení) a díky ochotným dárcům jsme si mohli pořídit také mixážní pult s náhlavními mikrofony, bez nichž bychom mohli realizovat svá vystoupení jen stěží.
Sestavili jsme první ucelené představení pro děti s názvem „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi", které jsme na začátku školního roku zahráli v Pozděchově. Součástí loutkového představení jsou scénky z každodenního života dětí, písnička, hra a probírání scének s dětmi prostřednictvím komunikační loutky a moderátora.
Od září 2010 jsme se snažili zlepšovat techniku hraní s loutkami a nacvičovali jsme nové scénky. 4 zástupci z našeho týmu se zúčastnili loutkového semináře v Havířově. Tento seminář každoročně pořádá občanské sdružení Veselé rukavice, které po celou dobu svého působení (již 12. rok) předává zkušenosti s hraním s loutkami, šitím loutek, budování týmu pracovníků a v neposlední řadě také s technickými pomůckami. Jedná se o jakousi „základnu", kde je možné získat praktické zkušenosti, ale i materiální podporu ve formě scénářů, je zde možnost si nechat ušít loutky na zakázku.
Svůj první „loutkařský rok" jsme symbolicky uzavřeli Vánoční scénkou v našem kostele při dětské vánoční slavnosti.
Na začátku roku 2011 jsme se rozhodli směřovat činnost loutkového divadla také k mládežníkům, kteří navštěvují Fusion. Proto jsme od začátku března připravovali workshop loutek pro 4 děvčata z Fusionu. Našim cílem bylo předat základy hraní s loutkami, vytvořit scénář, kulisy a zahrát na hlavním koncertě Fusionu v květnu jednu scénku. Avšak vzhledem k nepravidelnosti setkávání a malému zájmu účastníků naše cíle nebyly naplněny.
Mimo pořádání workshopu jsme provázeli s loutkami tradiční únorový dětský karneval a následně jsme připravili představení v Hošťálkové.

Zatím největší akcí divadla Líza a spol. bylo představení konané v rámci Noci kostelů, na které jsme cíleně zvali děti ze vsetínských mateřských škol (zúčastnilo se ho asi 50 dětí). Poslední představení před prázdninami jsme zahráli v Růžďce 26.6.
Vzhledem k rozrůstající se činnosti loutkového divadla jsme si začátkem roku objednali u občanského sdružení Veselé rukavice ušití 4 nových loutek. Další dvě loutky nám byly koncem školního roku darovány, za což jsme velmi vděčni.
Chtěla bych poděkovat všem členům naší loutkařské skupiny – Mirce Pončíkové, Milušce Mikulenčákové, Jarku Kotrlovi ml., Milušce Makyčové, Libě Kovářové, Sáře Fojtů, Sylvě Šulákové a dalším spolupracovníkům za jejich nasazení a aktivní účast při zkouškách i vystoupeních. Také bych chtěla poděkovat i Vám všem ostatním, kteří nás podporujete svými modlitbami i finančními dary, ze kterých pořizujeme loutky a další potřebné věci. Děkuji i Pánu za jeho vedení a věřím, že si nás dál bude používat jako svůj nástroj zvěstování evangelia dětem.
Budeme rádi za jakékoli podněty, připomínky, kritiku, nápady. Jste srdečně zváni na naše schůzky a představení (viz kalendář akcí www.hornisbor.cz). Velmi bychom uvítali nové spolupracovníky – pro hraní s loutkami, tvorbu scénářů, přípravu kulis (atp.) a také osoby, které by se zapojily do organizačního a duchovního vedení naší loutkové skupiny. Prosíme Vás i nadále o modlitební podporu.

V tomto školním roce plánujeme sehrát alespoň jedno představení v některé mateřské škole ve Vsetíně a také na Noci kostelů, kde bychom opět rádi pozvali širokou veřejnost (děti ze školek, okolních sborů apod.) Nyní se potýkáme s velkými nesnázemi v oblasti scénářů – tedy, abychom dokázali vybrat, upravit, popř. vytvořit scénáře srozumitelné dětem, abychom se jim mohli přiblížit, dokázali s nimi smysluplně rozebírat jednotlivá témata a předávat jim Boží lásku.
Často si také kladu otázku, když se prostřednictvím loutek snažíme dětem zvěstovat evangelium, kam děti i s rodiči můžeme v našem sboru pozvat…? Jistě je několik akcí typu Mikuláš, Pohádkový les, Karneval, které jsou pro tento účel ideální. Avšak je možné děti i s rodiči pozvat na nějaké pravidelnější setkání (vyjma bohoslužeb), které by pro ně bylo podnětné a oslovující? A tak doufám, že snad všechno má svůj čas (jako i „rozjezd a pilování" našeho divadla, i když s větším týmem a ochotnými lidmi, kteří občas pomůžou, by šlo vše rychleji). Třeba časem bude u nás ve sboru ta možnost, že se budou scházet rodiče s dětmi v nějakém klubu…

Kategorie: Loutky