V termínu 12. 7. do 17. 7. 2020 se letos konal malý tábor pro děti od 6 do 10 let. Stejně jako vloni jsme byli ubytovaní na Chalupě pod vrchem. Také jsme přespávali ve stanech nebo odvážní i pod širákem.

Letos jsme si děti od rodičů převzali na parkovišti pod kopcem – zatím 21 dětí, kvůli nemoci přijely 2 děti později. Vyrazili jsme na kopec a cestou hráli hry a plnili úkol, za který děti získaly palubní lístek.

Tým, který se celý týden o děti staral, byl tento: příprava her: Zdeňka., Radka. (zdravotnice), Miluška; pomocnice/honičky/bavičky: Petra a Danka. Vedení skupinky: Lukáš, Magda, Monika. Duchovní stravou nás sytil pan farář Pavel Freitinger. O chléb vezdejší se k naší i dětské spokojenosti staral Marek Fojtů.

Táborová hymna 2020

 1. Táborník, táborník v pruhovaném tričku,
  ten nastoupí hned po ránu rovnou na rozcvičku.
  Táborník, táborník, ten musí mít páru,
  aby mohl jak opice šplhat po stožáru.
 • Ref: Pruhovaní námořníci vědí, kde je hezky,
  prohání se oceánem, obědvají tresky.
  Táboroví kamarádi, i když orkán kvílí,
  hodí strachy přes palubu a doplují k cíli.
 1. Jsem tak rád, že mezi sebe jste mě všichni vzali,
  máma bude doma koukat, jaké já mám svaly.
  Zkoušku síly, tu mám v kapse, zvládnu uzlování
  ani stezka odvahy mi strach už nenahání.

Děti byly rozděleny do 3 skupinek. Každá si vymyslela svůj název a pokřik, který spolu při nástupu děti říkaly.

Skupinku Atlanťané vedla Monika. Jejich pokřik:

Jednou přišla pohroma, byla to ta potopa. Atlanťané přežili, aby to tu vyhráli.

Skupinku Námořníci vedla Magda. Jejich pokřik:

Námořníci mají svoji flotilu a chlazené pivko v barelu. Jsou to blázni, kteří básní. Mají trička pruhovaná a loď, co je plně dochovaná. K cíli vždy doplují, když barel dopijí. Námořníci zvedají kotvy!

Skupinku Žraloci vedl Lukáš. Jejich pokřik:

Žraloci jsou super parta, je s nimi vždy prča, sranda. Dáme nejvíc bodů, vyhrajem to spolu. O zážitky se dělíme rádi, o poklad však ne, kamarádi. Hej, hej, hej, žraloci jsou nej!

Vedoucí měli pokřik:

Vedení je úkol náš, nad táborem držet stráž. Prosit Boha ať nás chrání, dává nám své požehnání

a každý den k tomu přibyl nějaký verš, vystihující aktuální situaci.

Jako na každém táboře jsme také tvořili a vyráběli. Učili jsme se skládanou lodičku, kterou jsme si i vyzdobili. Skupinka si společně vyráběla svoji vlajku a stavěla si přístřešek, kde by se mohli ukrýt trosečníci; vybarvovali jsme lodě a parníky barvičkami na sklo. Také děti rozdělávaly oheň a vařily si polévku v kotlíku. Ohniště pak všichni zamaskovali k nepoznání. Z tábornických dovedností jsme se také učili morseovku.

Každý biblický program se točil kolem příběhů souvisejících s vodou: Noemova archa; Jonáš a jeho neposlušnost; rybáři Šimon, Petr, Jakub a Jan; Ježíš na lodi utišuje bouři; Ježíš kráčí po vodě.

Každý biblický příběh ukazoval dětem na Boží velikost a na jeho nesmírnou moc, a že svůj pohled máme upřít na Pána Ježíše.

Děti během tábora plnily táborové zkoušky, za které dostávaly různobarevné šňůrky na ruku. Byly to tyto zkoušky:

 • odvaha
 • zručnost
 • mlčení
 • fyzická zdatnost
 • zdravotník
 • uzlování
 • biblické znalosti

Děkuji všem vedoucím – Milušce, Radce, Pavlovi, Magdě, Lukymu, Monče, Dance, Petře a pomocníkům – Markovi, Ivanovi, Karlovi, že pomohli připravit dětem hezký tábor.

Letos, kdy vůbec nebylo jisté, že se tábor uskuteční, jsme ještě o to více vděční Pánu Bohu, že jsme mohli jet. I počasí bylo velmi příjemné. Všichni pomocníci se zapojují dobrovolně, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu – tou je jim radost dětí z krásného týdne, ale i únava a dřina při přípravě a realizaci her. A tak ještě jednou vyjadřuji moje poděkování a poděkování všech rodičů, že dětem věnovali týden svého volna a někteří týden své dovolené – DĚKUJEME!

Fotky a videa z tábora

Fotky a videa si můžete prohlédnout online na Fotkách Google


Dále si můžete všechny fotky a videa stáhnout z Uloz.to Ulož.to - sdílejte snadno data

 • Heslo: MTNámořníci2020
Kategorie: Tábor