obrazek - KRÁL DAVID – Nivka 2018
 

V termínu 9. 7.–13. 7. 2018 se letos konal malý tábor pro děti od 6 do 10 let. Rodiče nám předali u sborového domu své ratolesti a my jsme s nimi autobusem vyrazili vstříc dobrodružstvím nad Semetínem. Cestou k chalupě se děti od proroka Samuele a jeho pomocníků dozvěděly, ve které skupince budou a kdo bude jejich vedoucím.

 

Toto je tým, který připravoval hry po celý týden: Jarek Kotrla, Radka Bělíčková, Michal Martinák, Lukáš Kostka. O zdraví dětí i vedoucích se starala Adéla Sabelová. Duchovní stravou nás sytil pan farář Pavel Freitinger. O chléb vezdejší se k naší i dětské spokojenosti staral Marek Fojtů.

 

Hymna letos byla na nápěv písně Haleluja, chvalte Pána a zněla takto:

1.         David pásl svoje stáda

            na harfu si při tom hrál.

            Před vlkem své ovce chránil,

            netušil, že bude král.

 

2.         Na Nivce tu táboříme,

            kdopak by se zlého bál?

            A jen ať si obr přijde,

            uvidí, co bude dál.

 

3.         Tužíme si svoje těla,

            přeskakujem kaluže,

            s prakem, lukem trénujeme,

            to nám v boji pomůže.

 

4.         I když jsme jak David malí,

            s Hospodinem budem stát.

            A všem velkým Goliášům

            budeme se jenom smát.

 

Skupinky a jejich pokřiky:

Levijci jsou medvídci, lepící a smrdící. Smrdí jako hnůj, lepí jako tůj. Levijci jsou nejlepší, vždycky všechno vyřeší. Levijci jsou velicí jako všichni tlouštíci. TEČKA!

Vedoucí: Jura Voda

 

Benjamínci zelení, ve VTH zvítězí. Soupeřů se nebojí, proto budou nejlepší. Goliáše porazí, a přitom se pobaví. Jeeeej

Vedoucí: Míša Kováčová

 

My jsme Judejci, máme hodně moci. A krále Davida chráníme, o jeho přízeň soupeříme. Máme pěstě, meče, nikdo nám neuteče. Ani Goliáš nemá šanci, Pán Bůh nás chrání přeci.

Vedoucí: Magda Kotrlová

 

Amónci: S Davidem my porazíme Goliáše ještě dnes. Kamennou mu dáme pěst. Dres si potom nasadíme, modré trika nabarvíme. Na cestu s Bohem vyrazíme, všechny týmy porazíme. Uslyšíme jen: Seš dobrej!

Vedoucí: Míša Staňková

 

S tvořením nám pomáhala Miluška Mikulenčáková. Tradičně jsme batikovali trička. Vyrobili jsme si krásný táborový deníček – nejdříve obal a pak jsme si ho sešili. Také jsme si udělali polštářek – ze starého trička, které se nastříhalo tak, aby se daly k sobě dvě části svázat (místo sešití) a naplnili jsme ho dutým vláknem.

 

Biblický program byl o Davidovi – jako ho Hospodin vyvolil za krále (obyčejný malý kluk se stane králem?); co se dělo, než se dostal k vládnutí; samozřejmě jeho zápas s Goliášem; jak ho Saul neměl rád; jak mu David uřízl kus pláště; při stezce odvahy místo džbánu získaly hrníček (který nám krásně památečně ozdobily Miluška a Dáša). Poselstvím celého programu byla zvěst, že Hospodin vidí lidské srdce a také, že je dobré ve všem důvěřovat Hospodinu.

Biblická témata se prolínala i hlavními hrami: děti hlídaly ovce, obveselovaly krále Saula, bojovaly s Goliášem a Filištýnskými, musely zjistit, kde se David ukryl před Saulem, Davidovi na útěku vařily na ohništi v kotlíku večeři, plnily studny a musely napojit ovce a vyráběly trůn pro krále Davida z přírodnin a získaného materiálu.

 

Jeden večer jsme měli „večerníčkový“. Všichni dostali zadání, že scénka (večerníček) musí obsahovat slova: Amazonka, prak, čistírna odpadních vod, květák, polštářek a každá skupinka nacvičila své vystoupení. Také my vedoucí jsme se předvedli svým výtvorem – dramatizací básně a doufám, že po přečtení vám bude jasné, že si ze sebe umíme udělat srandu:

 

V lesích semetínských, kdes blízko Vsetína, usadila se jednou v krásné dřevěné hájence banda podivných bytostí.

Amazonka (Radka, pozn.), lepá děva, kráčí sama ranní rosou,

své sukýnky rozčechrává, rosu stírá nohou bosou.

Pohleďte zde, chlap hora jak (Lukáš, pozn.),

zlomený on nosík má, na něm uvázaný prak.

S podvečerem Pavel běží, vidí komín, špičky věží,

míjí Poschlou – kontejnery, výpary pak zavoněly

z blízké čistírny odpadních vod, tak zrychlil a běží o závod.

S Míšou zahráli jsme smeták, Marek možná vaří květák,

Áďa všechny děti léčí, Zdeňka skoro pořád křičí,

Majkl na provaze cvičí (utíkal jako David po provaze z balkónu, pozn.).

S nocí temnou jako tma Jareček už uléhá pod tropikem na holou zem se svým novým polštářkem.

 

Během tábora mohly děti plnit DAVIDOVY ZKOUŠKY: odvaha, mlčení, fyzická zdatnost, zdravotník, uzlování, střelba z praku a foukačky, biblické znalosti. Za splnění zkoušky děti dostávaly do připravených mošniček kamínek. Za nějaký výrazně dobrý skutek/ ušlechtilost/ pak mohly získat zlatý kamínek.

 

Všichni vedoucí zvládli náročný týden na výbornou a patří jim obrovská pochvala a moje velké DĚKUJI. S dětmi jsme vytvořili partu, která si ten společný čas náležitě vychutnala. Těším se na další setkání.

 

Fotky z táboru si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii

Kategorie: Tábor