obrazek - Informace – Malý tábor 2017

Informace pro rodiče a účastníky tábora:

Cílem tábora je nabídnout účastníkům zajímavé prožití prázdnin. Tábor je veden v křesťanském duchu dobrovolníky, kteří také předem připravují jeho program.
Účast na táboře se zakládá na dobrovolnosti a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.

 

Datum konání: 16.-21. 7. 2017

Místo konání: chata Nivka Semetín, http://www.nivka.cz/

 

Sraz účastníků v neděli 16. 7. 2017 ve 13.15 u sborového domu horního sboru ČCE Vsetín, Palackého 156 (tam budou zavazadla dětí naložena a převezena do Semetína). Odchod je ve 14.15 hod.

 

Na sraz s sebou nezapomeňte vzít nástupní list dítěte do tábora.

 

Návrat účastníků a předání dětí rodičům v pátek 21. 7. 2017 v 17:00 u sborového domu horního sboru ČCE Vsetín.

 

Cena:

 • Cena tábora je 1500,- Kč. Cena zahrnuje náklady spojené s pobytem na táboře   (tj. ubytování, strava 5x denně, pomůcky ke hrám, pojištění a dopravu do a z tábora). V případě špatných sociálních podmínek rodiny lze požádat o slevu z ceny tábora.
 • Vyplněnou přihlášku přijímáme ve farní kanceláři Horního sboru ČCE. Přihlášky přijímáme do pátku  30. 6. 2017 nebo do vyčerpání kapacity tábora (poté je možno přihlásit se jako náhradník). Platbu můžete provést hotově  nebo na účet sboru: 1765788359/0800, variabilní symbol: RČ dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a malý tábor.
 • Zaměstnavatel rodičů může přispět na účastnický poplatek. Potvrzení o přihlášení na tábor vystavíme na požádání. Sourozencům poskytujeme slevu. V případě účasti dvou sourozenců poskytujeme slevu 200,‐ Kč na každého.
 • Do 7. 7. 2017 je možné přihlášku na tábor odvolat a vrací se celá částka. Dojde‐li ke zrušení přihlášky po 7. 7. 2017 bez doložení vážného důvodu (nemoc apod.) bude vrácena polovina částky.

Balení

Nechte děti balit samostatně. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem. Je dobré, když si samy uvědomí, co vlastně potřebují a proč si to berou. Zařiďte, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si co ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou. Dítě, které si samo nezabalilo, spoustu věcí nepřiveze, protože neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná (pokud je to možné, označte veškeré vybavení dítěte jménem, např. fixem na textil).

Pozor na jídlo

Vybavte dítě na cestu svačinkou v přiměřeném množství a dostatkem tekutin. Jídlo musí děti sníst v den příjezdu (první jídlo na táboře bude večeře). Druhý den ráno provede zdravotník kontrolu a zbylé – kazící se jídlo vyhodí. Výjimkou jsou trvanlivé pochutiny zabalené v obalu (sušenky, bonbóny atp.). I s nimi však šetřete. Děti dostávají v rámci denní stravy pravidelně nějaké sladkosti nebo ovoce. Pokud si jich ještě k tomu přivezou kopec z domova, nejedí hlavní jídlo, ale živí se sušenkami a čokoládou.

Návštěvy nedoporučujeme

Návštěvy na táboře nemůžeme nikomu zakázat. S ohledem na psychickou pohodu dětí je však po zkušenosti důrazně nedoporučujeme. Návštěva na táboře v průběhu tábora "rozhodí" vaše dítě i všechny ostatní táborníky. Děti si brzy zvyknou na táborový režim, stesky většinou odloží a plně se vžijí do role táborníka. Návštěva je sice potěší, po návštěvě však začíná celý "navykací proces" od začátku.

Cennosti

Cenné věci spolu s penězi se mohou stát problémem. V průběhu tábora si děti nejspíš na mp3 přehrávač ani nevzpomenou. Nedávejte dětem ani drahé fotoaparáty, dalekohledy aj. Kapesné také není nutné. Zvláštní kapitolou jsou mobilní telefony. Pro většinu dnešních dětí je to běžná pomůcka, přesto je po zkušenostech nedoporučujeme, konečné rozhodnutí však necháváme plně na vás. V případě nutnosti je možné dítě kontaktovat prostřednictvím mobilních telefonů vedoucích, nebo naopak vedoucí zkontaktují vás. Vedení tábora nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození nebo ztrátu jakékoliv osobní věci účastníka tábora.

Kontakty – adresy na pohledy

Vybavte děti adresami, na které budou moci poslat pohled z tábora.

Jak vybavit děti na tábor?

Nedávejte dětem exkluzivní oblečení, pamatujete na to, že při hrách a výtvarných činnostech může dojít k újmě. Oblečení a ručník označte fixem na textil.

 • Zavazadlo
  • Z praktického hlediska je nejvhodnější kufr – dětem se v něm snadno orientuje a snáz udržuje pořádek. Možná je také cestovní taška, velký batoh je nejméně praktický.
 • Menší batoh s ovocem/svačinkou (na cestu na tábor)
 • Láhev na pití 0,7 – 1 litr přibalte do baťůžku na cestu
  • Láhev označte lihovým fixem, případně nalepte štítek se jménem, děti ji budou používat i v průběhu tábora při výletě.
 • Bílé tričko na batikování
 • Adresy na pohledy
  • Vybavte děti adresami, na které budou moci poslat pohled z tábora.
 • Pevné kotníčkové boty
 • Sportovní obuv
 • Holínky
 • Sandály
 • Přezůvky
 • Ponožky
 • Spodní prádlo
 • Kalhoty s dlouhými nohavicemi, tepláky
 • Kraťasy/sukně
 • Trika s krátkým rukávem
 • Košile, svetr, mikina
 • Bunda
 • Pláštěnka
 • Plavky
 • Čepice proti slunci!!!
 • Oblečení na spaní
 • Spacák
 • Karimatka
  • Mladší děti (8-8 let nemusí mít – budou spát na matracích
 • Hygienické potřeby, ručník
  • není třeba mýdlo, šampón, pasta, opal. krém, repelent – máme erární)
 • Osobní léky
  • V případě, že dítě užívá pravidelně nějaké léky, je třeba o tomto faktu informovat zdravotníka tábora a předat mu dostatečnou zásobu těchto léků i kompletní informace, které se k lékům a zdravotnímu stavu dítěte váží. Tyto údaje zapište do Nástupního listu na tábor, který odevzdáváte v den nástupu do tábora (je součástí přihlášky).
 • Další možné věci
  • psací potřeby, zápisník, pastelky, oblíbená knížka, kapesníky, brýle proti slunci, hudební nástroj, plyšák, popř. drobné společenské hry…

Kontakt na vedoucího:

Mgr. Zdeňka Polášková, hlavní vedoucí tábora na tel.: 734 497 534

Kategorie: Tábor