Letošní tábor začal jako vloni s dešťovými kapkami. Sešli jsme se u sboráku a přejeli jsme autobusem do Semetína. Pak už naše kroky mířily k hájence na Nivce. Tradičně jsme se rozdělili do skupinek a děti si vmyslely název a také skupinkový pokřik. Jejich úkolem letos bylo také vyzdobit si štít – ty nám krásně vyřezal Ivan V.

Skupinky vedli vedoucí Monča, Denča a Pavel. Skupinkové pokřiky vyjadřovaly odhodlání a bojovnou náladu:

Modrá alfa: Když modrá alfa bojuje, celý tábor vyhraje. Čest a respekt si zasloužíme, když nepřátele porazíme. Tato banda rytířů, je plná mladých šermířů. Proto si boj s námi užijte, zdatnost svou tím změříte.

Nebojácní draci: Ničeho se nebojíme, zlé rytíře porazíme. Kdo si na nás troufne, toho náš hněv sfoukne. Drak vajíčko nesnese, nepřátelé třeste se.

Ohniví draci: My jsme smělí bojovníci, táhneme dneska do boje. Určitě dnes vyhrajeme, máme svoje konvoje. Máme meče, štíty připravené oboje. S krvelačným drakem jdeme dneska do boje. Jsme ostří, jak meče, kamarádi, i když vyhrajeme, tak vás máme rádi.

Biblický program pro nás připravil bratr farář Pavel Čmelík a probírali jsme biblický text z Ef 6:11–17 – Boží zbroj.

Správný rytíř musí mít ostrý meč a štít, obléci si dobrou zbroj a pevné boty mít.

na hlavě mít přilbici, ať je v bezpečí, po boku mít přátele, to je nejlepší.

Hej hou, hej hou, my jsme ti rytíři, co do boje se chystají, strach je netíží.

hej hou, hej hou, věrnost a statečnost, láska, víra, odvaha, to je rytíře ctnost.

Chceš-li se stát rytířem, nestačí bojovat, chce to ctnostně žít a druhým pomáhat.

Vědět, kdy máš ustoupit, kdy slabé podepřít, být čestný a zdvořilý a za pravdu se bít.

Naše táborová hymna, která zněla dvakrát denně při nástupu, měla tato slova

Hry pro děti připravil tým Miluška, Tomáš, Luky, Zdeňka, Petra a Magda. Za body ve hrách získávaly skupinky zlaťáky a za ně mohly nakupovat materiál na stavbu hradů, které bylo nutno postavit na obranu proti nepříteli. Každý večer děti stavěly a lepily svoje stavby z dřevěných dílů a papíru.

Děti si na táboře barvily svůj varkoč – dobový oděv, vyráběly si meč, učily se střílet z luku, učily se určovat azimut, trénovaly svou trpělivost při vrtání díry do kamene pomocí hřebíku, ráno se otužovaly, mohly zkusit spát pod širákem, vařily se skupinkou oběd v kotlíku, učily se vázat uzle a mnoho dalšího.

O zdraví pečovala Danka a o plné žaludky se staral Marek.

Děkujeme všem, kdo nás jakkoliv podporujete.

Fotky a videa z tábora

Výběr fotek a videí si můžete prohlédnout online na Fotkách Google


Dále si můžete všechny fotky a videa stáhnout z Uloz.to Ulož.to - sdílejte snadno data

Heslo: mec?rytiri!2022

Kategorie: Tábor