Milí přátelé,

22.10.2022 plánujeme v našem sboru setkání těch, kdo prošli v v letech ± 1970-1990 vsetínskou mládeží v Horním sboru.

Program ještě není pevně stanoven, rámcová představa je začít v sobotu odpoledne (v 16 hod) společně zazpívat, popovídat, promítnout nějaké fotky. (V závislosti na tom jestli nějaké předem pošlete, aby se daly nachystat.) Předpokládáme, že noc někteří strávíte u příbuzných, pro toho, kdo tu už nikoho nemá, nocleh najdeme. V neděli bychom se mohli, alespoň někteří, ještě potkat na bohoslužbách a zde případně společně zazpívat.

Očekáváme, že se ozvete s připomínkami či nápady, které rádi, v případě možnosti, zapracujeme do programu.

Prosím také abyste svou účast avizovali (nejlépe ihned, nejpozději však do 8.10.) na daniel@fojtu.de.

Kategorie: Různé