… spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.“

(Janovo evangelium 1, 29)

Proč lidé pečou k Velikonocům beránka? – Protože se na jaře rodí krásná malá jehňátka – a také zajíčci a kuřátka (jak je známe ovšem spíš v čokoládové podobě ze supermarketů než živá z přírody…)?

Beránek však připomíná něco jiného – nebyl původně z cukru a piškotu – bylo zabíjeno živé zvíře a pečeno pro zvláštní hostinu. Poprvé kdysi dávno v Egyptě – v rodinách izraelských otroků – tu poslední noc, než se stali opět svobodnými.

Proto když o mnoho generací později kázal Jan Křtitel, Židé mu rozuměli – obraz beránka jim byl srozumitelný. V Egyptě jeho krev chránila jejich život. V chrámě pak byl obětován za hříchy všeho lidu. – Bylo to obětní zvíře, které umíralo zástupně za ně.

Ale dosud beránka vždy obětoval člověk – musel ho vyhledat, chovat, připravit, přinášet k oběti na usmíření za svůj hřích. A znovu a znovu. Ale teď se právě děje něco nového a o tom Jan káže: Toto je Beránek Boží – toho opatří, najde si Bůh sám. Žádný z nás ani všichni dohromady jsme si s hříchem poradit a vypořádat se nemohli. – Bůh se o to postaral sám, obětí tohoto Beránka. Tento Beránek „snímá hřích světa“ = napravuje, obnovuje, dává naději, vysvobozuje a zachraňuje, miluje a chápe.

Zdá se vám to smutné? – Ano, byla to hrozně smutná událost – když umíral nevinný, bezbranný Beránek – za všechny darebáky, zrádce, nevěrníky, ano i vrahy.

A také za nás, kteří se nedokážeme nikdy sami osvobodit od zlých myšlenek a strachu o sebe, svých dluhů vůči jiným, často těm nejbližším, své touhy mít se jen dobře, i když kvůli tomu třeba trpí celá příroda – abychom už za to všecko nemuseli platit a být trestáni.

Trest přijal ten Beránek – a Bůh přijal jeho oběť a učinil jej vítězem nad tím vším. Ježíš byl vzkříšen, život zvítězil nad smrtí.

Takže se ty Velikonoce přece jen k jaru a obnově života hodí. Máme co slavit! – Díky Bohu!

„Kristus vstal z mrtvých!“
To je naše radost a naděje.
„Kristus vstal z mrtvých“ – chceme povědět světu.
„Kristus vstal z mrtvých“ – chceme, Bože,
s vděčností vyznat i před Tebou,
který jsi ho k novému životu povolal.
Děkujeme ti, náš Otče, že jsi se o Velikonocích zjevil
jako ten, který „křísí mrtvé“,
jako ten, jehož slitování přesahuje hranici smrti.
Tvé společenství s lidmi nemůže přerušit žádná vnější moc.
Děkujeme ti, že jsi svou moc nad smrtí zjevil
právě na příteli hříšníků, pomocníku nemocných
a zachránci ztracených a opuštěných.
Dej, abychom nikdy nezapomněli na to,
co jsme poznali o velikonočním ránu:
Ani když procházíme temným údolím stínu smrti,
nejsme sami, tak jako ani Ježíš Kristus nebyl sám.
Amen

Modlitba(z knihy modliteb)

Sborový dopis pro Velikonoce 2020 ke stažení ZDE

Kategorie: Různé