Milé sestry, milí bratři,
v době, kdy se nemůžeme scházet v kostele, „vypadnul“ jeden z pravidelných příjmů sboru a to jsou sbírky. Ano, ušetříme nyní za topení v kostele, ale většina nákladů nám zůstává a dokonce i nějaký nečekaný přibyl (např. velikonoční dopisy se letos nepodařilo všechny roznést vlastními silami a za ty, co jsme dali roznést poště, jsme zaplatili cca 3.000 Kč). Proto bychom vás chtěli požádat, abyste na sbor v této souvislosti mysleli i v této době.

Kromě sbírek na sborové účely konáme i sbírky na účely jiné. Nemohli jsme tím pádem vykonat sbírku z níž se podporuje církevní tisk (22.3.) a nesejdeme se ani na Velikonoce, kdy se pravidelně koná sbírka na Hlavní dar lásky JJ. I obálky určené pro Postní sbírku Diakonie musí zatím zůstat doma.

Jak můžete sbor nyní podpořit?
Možnosti jsou dvě:

  1. Pravidelné odkládání peněz na obvyklé sbírky doma a předání takto nashromážděné částky do sborové pokladny, až to bude možné. (Aniž jsme předpokládali nouzový stav, takto u nás každoročně děláme Postní sbírku pro Diakonii.)
    nebo
  2. Platba bankovním převodem. (Mnozí členové sboru již v současnosti posílají pravidelný měsíční příspěvek tímto způsobem. A bratr pokladník je má proto obzvláště rád a tento způsob doporučuje.) Pro tento účel jsme se rozhodli rozšířit stavající řadu variabilních symbolů, kterými jsou rozlišeny stávající typy příspěvků (1000 – salár, 2000 – Jeronýmova jednota, 3000 – dary) o tyto variabilní symboly:
    4010 – církevní tisk
    4020 – Hlavní dar lásky
    4030 – Postní sbírka Diakonie

Těm, kdo darované částky chtějí uplatnit ke snížení daně z příjmu při ročním vyúčtování daní připomínám, že při platbě musí uvést specifický symbol. (Ten najdete na složenkách z velikonočního dopisu, popř. vám jej na požádání sdělíme.)

S pozdravem

Daniel Fojtů, kurátor


PS. Jen pro úplnost – číslo sborového účtu u Fio banky je 2201626586/2010

Ke zmiňovaným sbírkám na mimosborové účely jsme dostali také průvodní dopisy. Můžete si je pročíst ZDE

Kategorie: Různé