Milí přátelé,

chceme se přidat ke sbírkám vyhlášených naší církví pro pomoc na Ukrajině. Učiníme tak na bohoslužbách 6. 3. 2022 společnou chrámovou sbírkou a dále pak bude ještě možné poslat peníze na sborový účet nebo donést do kanceláře do 20. 3. 2022. Vybrané peníze poukážeme na fond sociální a charitativní pomoci a necháme na Synodní radě, zda jimi podpoří pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku nebo pomoc na Ukrajině.

Dále se také pravidelně připojujeme k Postní sbírce, která je letos operativně určena také pro pomoc na Ukrajině. U této sbírky doporučujeme zavést si obálku do níž pravidelně (denně) odkládáte (i) drobný obnos zpravidla za to, co jste si ten den, v rámci postu, odřekli. Na Velikonoce (17. 4. 2022) pak obálku s penězi přineste do sborové kanceláře anebo pošlete na sborový účet.

Příspěvek můžete zaslat na sborový účet 2201626586/2010.
Pro sbírku na sociální a charitativní fond použijte variabilní symbol 4120, pošlete nepozději 20. 3. 2022.
Pro Postní sbírku použijte variabilní symbol 4130, pošlete nepozději 17. 4. 2022.

Přehled všech sbírek vyhlášených naší církví a Diakonií najdete zde.

Děkujeme za Vaši obětavost

Kategorie: Různé