Milí přátelé,

nedlouho poté, co tornádo zasáhlo obce na Hodonínsku, došlo k velkým lokálním záplavám také v Německu.
Myslíme i na ně a chceme jim finančně pomoci. Synodní rada již tak operativně učinila (viz více) a obrátila se i na sbory. Staršovstvo rozhodlo o uspořádání sbírky.
Její výtěžek pošleme 9. 8. 2021 naší Diakonii, která jej předá Diakonii německé.

Příspěvek můžete zaslat na sborový účet 2201626586/2010 do neděle 8. 8. 2021
(váš příkaz opatřete variabilním symbolem 4100)
anebo v neděli 8. 8. předat ve sborové kanceláři.

Děkujeme za Vaši obětavost

Kategorie: Různé