Milí přátelé,

myslíme na všechny, které 24. června zasáhla katastrofa na Hodonínsku.
Staršovstvo proto rozhodlo o uspořádání sbírky.
Její výtěžek bude předán Diakonii, která jej bude distribuovat na potřebná místa.

Příspěvek můžete zaslat na sborový účet 2201626586/2010 do neděle 4. 7. 2021
(váš příkaz opatřete variabilním symbolem 4100)
anebo v neděli 4. 7. předat ve sborové kanceláři.

Děkujeme za Vaši obětavost