obrazek - Postní kalendář

Milí přátelé v Kristu,
také vám připadá, že období před Velikonocemi je daleko více nakloněné klidným rozjímavým skutkům než předvánoční čas? Málo platné, prodlužující se dny a probouzení přírody člověku připomíná, že by se taky mohl přidat a něco v sobě i kolem sebe pročistit a vylepšit. Navíc, jarní čas není zatížen břemenem předvánočních představ a přání, kterému se ne všichni dobře bráníme. Idea dobře prožitého půstu k nám v posledních letech přichází různými cestami, nedá se přehlédnout a ani ti, kteří se dříve při promýšlení tohoto pojmu lehce ošívali, se už většinou nebrání názoru, že smysluplný půst do křesťanova života patří. Šest týdnů je celkem dlouhá doba; pokud se rozhodnu něco nového zkusit, mám zde prostor pro prozkoumání věci, příklonu či odklonu, hledání, nezdaru, spokojenosti i překvapivým objevům.

Pro dobrodružné hledače nových cest, pro zodpovědné pečlivky i hravé lidi každého věku nabízíme novou, obohacenou a upravenou verzi Postního kalendáře zaměřeného na dobrý život a dobré správcovství okolního Božího stvoření. Oproti loňskému kalendáři jsme se snažili přidat aktivity pro rodiny, nabídnout více jednoduchých činností splnitelných v jednom dni a aktualizovat internetové odkazy. Doufáme, že nápady a podněty budou zajímavé jak pro šťastlivce, kteří už kalendář v minulých dvou letech vyzkoušeli, tak pro ty z vás, kteří se k němu dostávají poprvé.

Velmi prosíme faráře a představitele sborů, aby si kalendář pročetli, vytiskli ho a přemýšleli, jak nejlépe by se u vás dal využít. Prosíme také o upozornění na jeho existenci v ohláškách a propagaci jeho internetové verze (postní kalendář je volně ke stažení na adrese http://ckes.cz/materialy/, je zde i jednostránková verze na A3). Nabízí se vám zde spousta prověřených nápadů, které můžete využít při hrách dětí a mládeže, při vyučování náboženství, na schůzkách starší generace, při biblických hodinách i v osobním každodenním usilování o lepší svět a váš lepší pocit z vás samých.

V minulých dvou letech na kalendář pozitivně reagovalo mnoho jedinců i církevních skupin, máme tedy naději, že přinášíme věc užitečnou a žádanou. Máme radost, že se v našich sborech začínáme vážně a vděčně zabývat péčí o obrovský Boží dar domova a okolního stvoření. Kolem Velikonoc bude tento kalendář následovat další výzva: pozvání, aby se právě vaše církevní společenství stalo místem šetrným k planetě, na které žijeme a uskutečňujeme plán Boží lásky. Zkuste mít v postu na mysli i tuto budoucí možnost, promýšlet ji i připravovat. Nejde o malou věc, ve hře je kvalita časné budoucnosti lidstva na Zemi, ale i důvěryhodnost nás, Božích svědků a dočasných správců Hospodinova vlastnictví.

Nebojme se jít užší cestou a zpívat opravdu novou píseň; pokud nás povede láska a upřímná snaha, nebudeme na to sami!

Za poradní odbor pro otázky životního prostředí

 

 

Ilona Mužátková a Eva Zadražilová

Kategorie: Různé