obrazek - Nový sborový web spuštěn! Slovo úvodem...

V minulých dnech byla dokončena další fáze práce na nových webových stránkách Horního sboru, která nám umožnila je spustit v "ostrém" režimu. Výsledek naší práce máte teď před sebou a já pevně věřím, že poté co se během srpnového zkušebního provozu web odladí a společně vychytáme drobné nedostatky, budou stránky dobrým pomocníkem pro veškerou sborovou práci a také přirozenou možností, jak oslovit lidi mimo náš sbor.

 

Nová podoba stránek s sebou přináší novou, snadno zapamatovatelnou adresu www.hornisbor.cz. Původní adresa http://vsetin-horni.evangnet.cz bude ještě nějaký čas funkční a bude návštěvníky přesměrovávat na adresu novou.

 

Jak jste si mohli všimnout již na úvodní stránce, naše stránky nechtějí být v žádném případě pouhým statickým informačním zdrojem. Naopak! Použitá technologie i vestavené nástroje mají umožnit snadno publikovat na webu každému, kdo chce ostatním něco sdělit. Takže se nelekejte toho, že jsou při spuštění webu mnohé ze stránek "prázdné". Čekají na své příspěvky, možná i na ten Tvůj. Podrobněji o možnostech jak přispívat na web napíšu samostaný příspěvek. Zatím (v srpnu) platí:

Chcete-li zveřejnit příspěvek, zapsat akci do kalendáře nebo cokoli opravit – pošlete mi to mailem na sivek.k@seznam.cz.

 

I když se jistě brzy ve struktuře webu zorientujete sami, dovolím si za tým tvůrců webu krátce okomentovat jednotlivé sekce a uvést, jaký typ informací zde naleznete resp. zde můžete zveřejňovat.

 

Web je rozdělen do sedmi základních oblastí, reprezentovaných na titulní straně odkazy v hlavním horním menu. Jednotlivé položky menu obsahují pododkazy, jejichž názvy, počet i rozložení jsme definovali na základě dlouhé a bohaté diskuse s kazateli, staršími, mnoha členy sboru i nevěřícími. Ukáže-li praxe a vaše připomínky, že je třeba něco přidat, odebrat nebo změnit, není to problém.

Jednotlivé tránky se pak dají rozdělit na "statické" – jejich obsah je dlouhodobě v zásadě neměnný (např. Z historie sboru) a "dynamické" – jejich obsah je založen naprůběžně přidávaných příspěvcích a příp. komentářích k nim (např. Mládež, Ohlášky, Kalendář akcí).

 

Náš sbor

Sekce statických stránek, ve které by měl člen našeho sboru, bratr či sestra přijíždějící na návštěvu i náhodný či cílený návštěvník stránek zjistit, cože byli a jsou ti evangelíci z Horního vsetínského zač, kde je najde, komu a kdy volat pro domluvení svatby apod. Vypíchnout si dovolím poslední odkaz Kontaktujte nás, obsahující v dolní části formulář, po jehož vyplnění se automatick odešle váš text s otázkou či podnětem na sborovou adresu.

 

Setkávání

Sekce, která nabízí všem sborovým aktivitám možnost informovat o svých aktivitách formou vkládaných příspěvků či rozvíjet diskusi k aktuálním otázkám formou komentářů. Úvod tvoří statické informační stránky Bohoslužby a Biblické hodiny, další pododkazy vznikly (a nadále mohou vznikat!) dle zájmu – Mládež, Dorost, Fusion

 

Život sboru

Ve spolupráci s br. kurátorem se budeme snažit umístit na web vždy nejpozději v pondělí stěžejní informace z nedělních ohlášek (odkaz Ohlášky), které můžete upřesnit či doplnit svými komentáři. Přidávat obecné informační příspěvky můžete průběžně také zde (viz tento text, který je v sekci Informace) resp. jakékoli vlastní články do Články ze sborového života. Odkaz Otázky a odpovědi bude postupně plněn nejčastějšími a nejzajímavějšími podněty (nejen) ze sborové mailové schránky.

 

Kalendář akcí

Pro mnohé aktivní členy sboru nejdůležitější část webu. Navádění akcí do kalendáře je realizováno zvláštním fomulářem, který je dostupný v zabezpečené části webu, přístupné přispěvatelům s administrátorskými právy. "Miniškolení" pro zájemce o tyto pravidelné spolupracovníky při provozu webu uskutečníme v září. Chcete-li ale umístit nějakou akci do kalendáře, pošlete mi informace o ní na adresu sivek.k@seznam.cz.

Kalendář má charakter aplikace umožňující akce třídit a filtrovat dle typů (sborové, církevní, mládežnické). Tato funkce bude ale v průběhu zkušebního provozu fungovat v omezené míře.

Duchovní slovo

Nejen informace a fotky z akcí by měl najít návštěvník našeho webu. Vybraná kázání, která zazněla z naší kazatelny, doporučení na zajímavé duchovní texty, svědectví a modlitby i pravidelné "speciální" internetové kázání v rubrice Slovo na tento měsíc. Prozatím je sekce pod správou kazatelů sboru a není možné do ní přímo přidávat příspěvky. Máte-li ovšem něco k uveřejnění, pošlete nám to mailem.

 

Fotogalerie

Nejpopulárnější část mnohého ze současných webů, fotogalerie, nesmí chybět ani na tom našem. Z kapacitních důvodů i ze zažitých zvyklostí jak na Internetu fotky publikovat, rozhodli jsme se využívat externích fotogalerií typu Rajče, Picassa apod.

Přímo na sborovém webu jsou uloženy ke každé akci 4 kvalitní fotografie (ty se mimochodem generují i na titulní straně webu) a k těm ostatním, uloženým na jiných serverech vás navede příslušný odkaz.

JIž v průběhu tvorby webu se ukázala citelná absence sborového fotografa. Nemá někdo zájem o tuto službu? Zatím, prosím posílejte odkazy na fotky z akcí přímo mně nebo mi je předejte na flashce či CD.

 

Ke stažení

Databáze textových, grafických i multimediálních souborů uložených na našem webu, které si můžete stáhnout na svůj počítač v originálním formátu. Jak napovídají prozatím vytvořené kategorie, rádi bycho zde ukládali různé pozvánky, stará čísla sborového časopisu, audio a videonahrávky apod.

Zde jsou také uloženy soubory, na které se odkazují autoři ve svých příspěvcích na jednotlivých stránkách např. mládežnický comics ve formátu PDF. Pokud se vám soubory neotevírají správně, chybí vám možná v počítači příslušný program.

 

 

Tak to by pro začátek stačilo. Děkuji všem, kteří nezištně pomáhali při přípravě webu a jsou ochotni v tom pokračovat i nadále a věřím, že s Boží pomocí se nám bude dařit spravovat web tak, aby podával dobré svědectví o životě našeho sboru.

 

Karel Sívek (sivek.k@seznam.cz resp. tel. 732 304 219)

 

 

 

Kategorie: Různé