obrazek - Někdo mě vede za ruku...

Někdo mě vede za ruku je nejen názvem známé písně z evangelického zpěvníku, ale i názvem hudebního nosiče (CD), který vydal náš sbor koncem roku 2009. CD obsahuje celkem 28 písní. Na jaře a na podzim minulého roku je v našem kostele nazpíval seniorátní pěvecký sbor pod vedením Evy Ježíkové. Na varhany doprovázel Jan Trusina. Vysoká kvalita nahrávky je dílem Jaromíra a Petra Bazlových, kteří zajistili
i kvalitní výrobu. Grafickou podobu obalu a přiloženého bookletu s texty písní vytvořil Daniel Fojtů ml.

 

Prvních 1000 kusů bylo rozebráno velmi rychle v období kolem vánoc. Proto byl objednán dotisk – dalších 1000 kusů, který je však v současnosti (konec února) již prakticky také rozebrán.

 

Myslím, že nás všechny velký zájem o CD překvapil. Nahrávka je úplně normální: kostelové písně zpívané jednohlasně s doprovodem varhan. Byla záměrně pořízena tak, aby se co nejvíce blížila nedělnímu zpěvu ve shromáždění.

 

Nakonec je třeba zmínit hlavního iniciátora akce: bratr Tomáš Quis, který tráví hodně času na cestách, chtěl mít možnost poslouchat písně tak, jak se v neděli zpívají v kostele. Proto inicioval nahrávku a celou akci zpočátku i finančně zaštítil
z vlastních zdrojů. Zájem o CD dokazuje, že není sám, kdo touží slyšet písně ze zpěvníku tak, jak se zpívají na bohoslužbách v kostele.

Pavel Čmelík

Kategorie: Různé