Podle nových pravidel může být tuto neděli v kostele obsazeno 30 % kapacity míst k sezení. Víme, že se u nás posadí 300 posluchačů, tzn. že může přijít 90 účastníků. Vzhledem k tomu, že běžně je průměrná účast 80-90 osob, nemusí se, myslím, nikdo obávat přijít, že by byl přespočetný. 

Zůstavají v platnosti omezení jako byla již dříve:

  • před vstupem do kostela si účastníci dezinfikují ruce
  • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
  • povinné roušky (povinnost se netýká osob přednášejících např. kazatelů, zejména při kázání)
  • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky

Takže se těším v neděli na viděnou

Daniel Fojtů

Kategorie: Různé