obrazek - Jednání  staršovstva 8. 3. 2012

Staršovstvo jednalo o účasti dětí při večeři Páně.

 

Usnesení : Staršovstvo se jednomyslně konstatuje, že k VP mohou pouze pokřtěné osoby.

Usnesení : Staršovstvo konstatuje, že konfirmace není podmínkou účasti na VP bez ohledu na věk.

Usnesení : Staršovstvo souhlasí s tím, že VP se mohou účastnit děti, které o to požádají samy nebo prostřednictvím svých rodičů. Žádostí se bude zabývat staršovstvo, které ji schválí, když dítě bude k přijímání připraveno tak, aby jemu i ostatním bylo zřejmé, že jde o účast na Kristu. Schváleno.

Usnesení : Staršovstvo stanovilo, že v prvním kole VP se bude podávat vinný mošt z kalichu a kalíšků osobám, které mají takto zájem přijímat. Další kola budou pouze s vínem z kalicha.

Kategorie: Různé