obrazek - Jednání staršovstva 27.8. 2012

– proběhla diskuze ohledně reakci člen§ů sboru na úpravu sborového domu.

– bratr Dan Pala z pracovních důvodů rezignoval na členství ve stršovstvu. jako náhradník jej nahradí sestra Makyčová. Za jeho službu mu děkujeme.

– staršovstvo rozhodlo, že přebytek z Velkého tábora (1. 200 Kč) si ponechá pro sborové účely.

Kategorie: Různé