obrazek - Jednání  staršovstva 19. 9. 2011

Staršovstvo na své schůzi konstatovalo, že finanční situace sboru není příliš dobrá – kromě běžných provozních výdajů musíme ještě zaplatit do 15. listopadu příslušnou část příspěvku do personálního fondu ve výši 71 000 Kč a prosíme vás proto, abyste případné platby saláru nebo také dary na potřeby sboru měli na zřeteli a neodkládali je.

Staršovstvo provedlo volbu poslanců a náhradníků na 27. konvent, tzn. na příští 4 roky:
poslanci: P. Dušek, V. Buzek, D. Fojtů, V. Volkmerová
náhradníci: L. Pončík, H. Davidová, D. Pala, R. Polomík

Staršovstvo také schválilo návrh na povolání pastorační pracovnice Lenky Mikulíkové na příští rok a pověřilo novou redakční radu časopisu Společenství ve složení Jan David, Pavel Čmelík a Stanislav Mikulík. Již brzy bude připraveno další číslo časopisu a redakční rada bude jistě vděčná i za vaše nové příspěvky.

Kategorie: Různé