obrazek - Jednání staršovstva 14.5. 2012

– byl schválen příspěvek na Worship festival UNITED

– 1.7. – bude na našem sboru vizitační návštěva seniorátního seniora Jana Krupy a spol.

– staršovstvu se líbil dataprojektor a rodinných bohoslužbách, zvažováno častější používání

Kategorie: Různé