obrazek - Jednání staršovstva 14.3.2011

 

Na staršovstvu se probíraly následující body:

 

  1. Schválena sbírka do krabičky na letní pobyt dětí z Ukrajiny. Sbírka proběhne 27.3.2011.
  2. Jednalo se o vystoupení zpěvačky Evy Henychové v našem kostele. Termín duben či květen. Zatím otevřeno.
  3. Staršovstvo pověřilo vedení sboru, aby jednalo se Stanislavem Mikulíkem o možnosti jeho působení v našem sboru ve funkci jáhna. Termín nástupu cca podzim 2011. Předpokládá se působení po dobu dvou let.
  4. Richard Polomík informoval o vedení dorostu v Leskovci. Schází se tam pravidelně okolo patnácti dětí. Ze Vsetína jezdí Richard a dva pomocníci z řad mládeže.
  5. V blízké době by měla proběhnout oprava ukradených svodů a oplechování římsy na kostele. Aby se předešlo opětovné krádeži bude původní měď nahrazena plastem. Tak snad to zloději poznají a nechají na pokoji …
  6. Do sborového domu byl zaveden WiFi signál.
Kategorie: Různé