Prosím, abyste při bankovních převodech darů na sborový účet vzali v úvahu tuto prosbu:
Uvedením „Variabilního symbolu“ jasně určíte na jaký účel mají být peníze použity. (Není pak třeba psát to do poznámky, která se nota bene, neobjevuje na elektronickém výpisu z účtu). Uvedením „Specifického symbolu“ zase jednoznačně určíte od koho peníze přicházejí. (Jméno odeslílatele uvedené na výpise není jednoznačné protože mnohá jména máme v kartotéce vícekrát – Daniel Fojtů 2x, Pavel Kotrla 3x …). Uvedením těchto údajů významně zjednodušíte navádějí bankovních výpisů do účetního systému.

Pokud tápete, kde uvedené symboly najít, doporučuji vzít si na pomoc složenku, která před Velikonocemi přišla ve sborovém dopise. Tam zjistíte variabilní symbol pro salár (1000) a pro Jeronýmovu jednotu (2000). Vpravo pak je uveden na složence uveden specifický symbol. Pokud složenku nemáte uvádím níže přehled aktuálních var. symbolů. Pro spec. symbol si napište do sborové kanceláře (hornisbor@email.cz).

Děkuji za vaši vstřícnost
DF

1000 Salár
2000 Jeronýmova jednota
3000 Sborové účely (opravy)   
5000 Dar sboru
4130 Postní sbírka  

Kategorie: Různé