Milí bratři a milé sestry!
„… a před vchod do hrobky přivalili kámen.“ Tak měl skončit tento příběh, tento život. A my se vždy tento týden v roce k tomuto příběhu vracíme, abychom vyznali svoji naději a svou víru, že ten příběh tím neskončil. Že pokračuje dál – a že pokračuje i v našem životě. Velikonoční svátky nám každoročně otvírají příležitost pochopit o trochu hlouběji, co to pro nás znamená vstát z mrtvých, vejít do života, následovat Krista – všechna ta velká slova, která někdy už jen bezmyšlenkovitě opakujeme.

O letošních svátcích nemáme možnost osobně se setkávat ve shromážděních, která máme tak rádi. Pobýváme ve svých domovech, vycházíme co nejméně, do zaměstnání či nepotřebnějšími nákupy. Světem se rozšířil virus, který se nám za určitých okolností může stát nebezpečným. Pochopili jsme nutnost ochrany zdraví svého vlastního i svých bližních. Učíme se s trpělivostí snášet nepohodu, řešit dosud neobvyklé situace.

Myslíme na to, že všechno toto konání a zkoušky mají svůj smysl. Naši předkové museli prožívat mnohem těžší situace, často s rizikem ohrožení vlastního života. Přijali jsme ponaučení o důležitosti vlastní cesty k pravdě a k dobrému. Dobře víme, že občasná nepohoda a někdy i velké zkoušky jsou součástí této cesty. Jsme odhodlání s trpělivostí a pokorou touto cestou jít. V některých chvílích jít dál je velmi těžké. Přesto skládáme svoji naději do smyslu této cesty a svého konání. Oporou je nám společenství, jehož přítomnost cítíme i na dálku. A taky vědomí, že nám darovaný život jsou hřivny, s nimiž je nám dáno hospodařit…


Co se týká bohoslužeb o Velikonocích: na Velký pátek doporučujeme vaší pozornosti bohoslužby vysílané na ČT2 (z evangelického sboru v Praze – Strašnicích). A v neděli velikonoční se můžete připojit k on-line bohoslužbám v našem kostele, které připravuje br. fr. Freitinger. Součástí velikonočních bohoslužeb vždy byla v Večeře Páně. Letos tomu tak nebude. Staršovstvo se shodlo, že důležitým prvkem při Večeři Páně je pro nás společenství bratří a sester, proto vysluhování necháme až na dobu, kdy se budeme moci opět scházet.

Co však rušit nechceme je sbírka. Ta nedělní na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty je určena pro sbor v Hranicích n. M., kde působí Pavlína a Roman Lukášovi (oba z našich vsetínských sborů). Podrobnosti k technickému provedení sbírky najdete v dalším příspěvku na těchto stránkách.  Všechny Vás tímto bratrsky zdravíme a ve společné víře a naději se těšíme na osobní shledání, jakmile to bude možné

Pavel Freitinger, farář 
Daniel Fojtů, kurátor

Kategorie: Různé