Bratři a sestry,

stejně jako vloni i letos pokračujeme v kombinované formě zapojení našeho sboru do sbírek, vyhlašovaných ústředím naší církve a seniorátu. Možnost přispět osobně v kostele v určenou neděli má jen velmi omezený počet návštěvníků bohoslužeb. Částky na vyhlašovaný účel lze tedy posílat až do konce dubna na sborový účet s příslušným variabilním symbolem.

V neděli 21. 3. 2021 bude sbírka v kostele určena na církevní tisk, v neděli velikonoční pak proběhne sbírka na Hlavní dar lásky. Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty na loňském zasedání rozhodlo, že Hlavní dar lásky 2021 bude určen pro sbor v Brně-Židenicích na statické zajištění kostela.

K finanční podpoře použijte sborový účet 2201626586/2010  u Fio banky a váš příkaz opatřete příslušným variabilním symbolem:
Hlavní dar lásky … var. symbol 4020

(Dopis ze synodní rady k této sbírce ke stažení zde)

celocírkevní tisk … var. symbol 4010

(Dopis ze synodní rady k této sbírce ke stažení zde)

Připomínáme, že ti, kdo chtějí darované částky uplatnit ke snížení daně z příjmů, musí při platbě použít svůj „sborový“ specifický symbol.

Děkujeme za Vaši obětavost

Kategorie: Různé