Nebojte se!

To je jednotící téma pobožností, které byly vytvořeny členy některých sborů ČCE a sborů americké presbyterní církve, jež mají navázanou spolupráci. Sbírka, obsahující adventní pobožnosti laiků i farářů,  žen i mužů, vznikala v průběhu listopadu 2020, je tedy úplně čerstvá. Je připravena v obou jazycích, a proto může dobře posloužit na obou stranách Atlantiku. V této době fyzického odloučení a izolace může být dalším prostředníkem spojení s našimi bratry a sestrami ve víře. A všem, kteří mají zájem o jazyk,  mohou dobře posloužit obě jazykové mutace.

Tak se toho nebojme! 
Jana Buzková

Pobožnosti najdete zde: CZUSA

Kategorie: Různé