Milí přátelé,

další ročník Aliančního týdne modliteb pořádaného Českou evangelikální aliancí se bude konat 8.-15. ledna 2023. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vychází ze Žalmu 23 a 1000 let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně.

Níže uvádíme rozpis letošních setkání křesťanů v našem městě Vsetín.

DatumčasZajišťujeKdeAdresaSlovem sloužíTéma
 Neděle    8.1.16:00 Ukrajinský sbor/ CB Maják Mramorový sál Zámku Horní NáměstíTomáš PospíchalHospodin je můj Pastýř
 Pondělí   9.1.18:00 Římskokatolická církev Kostel ŘKC Horní náměstí 134Hynek DonaNebudu mít nedostatek
 Úterý      10.1.18:00 Horní sbor ČCE Domov Harmonie Ohrada 1864Jan VopaleckýJá sám vyhledám své ovce
 Středa    11.1.18:00 Dolní sbor ČCE Fara Dolního sboru ČCE Palackého 153Daniel OttMoje ovce slyší můj hlas
 Čtvrtek   12.1.18:00 Křesťanské sbory Sborový dům KřSb Podsedky 950Petr UhříkI když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého
 Pátek      13.1.18:00 Církev Adventistů s.d. Sborový dům CASD Palackého 152Bronislav CzudekVodí mne po stezkách spravedlnosti
 Sobota   14.1.18:00 Bratrská jednota baptistů Sborový dům BJB Rokytnice 273Jindřich PeřinaMám i jiné ovce
 Neděle   15.1.18:00 Církev bratrská – Jasenka Sborový dům CB Horní Jasenka 102Štěpán  MaroszJá jsem dobrý Pastýř
Kategorie: Ohlášky