obrazek - Jak zapojit mládež do Fusion?

Bavili jsme se na téma, jak nejlépe a nejefektivněji zapojit celou mládež?
Celé by se to dalo shrnout takto:

– Nejdůležitější a hlavně prvotní krok je budování vztahů přes osobní kontakt. To znamená chodit a chodit na zkoušky a na akce fusionu a zajímat se o děcka a být tam pro ně. Nemůžeme čekat, že oni přijdou hned do mládeže, my musíme jít za nimi.

– Diskuze na začátku byla vyvolána za účelem uvědomění si našich potřeb a zklamaní ohledně mládeže z dřívějška, ale taky našich dobrých zkušeností a rozhodujících bodů (jak už pozitivních nebo negativních) v životě víry, s kterými měla taky mládež co dočinění. To nám může v budoucnosti pomoci podchytit některé nedostatky a posloužit k vybudování zdravé a otevřené komunity.

– Taky zazněla dobrá myšlenka, která kladla důraz při zavádění změn v mládeži ne na potřeby stávajících mládežníků, ale na potřeby nově příchozích. Prostě je dobré si vždy položit otázku, do jakého prostředí chci daného člověka pozvat? Co ho nejvíc osloví?

– Na školení fusionu (kterého jsem se v našem sboru zúčastnil) mě osobně velice oslovilo, to jakým stylem a formou probíhají zkoušky fusionu. Opravdu je to koncipované tak, aby to mladé bavilo. Když jsem si to srovnal se schůzkami mládeže, tak jsem se neubránil pocitu, že přijít na mládež by mohlo být pro fusionáky šokem. Prostě nemáme tam datáč s fotkami a pozvánkami, interaktivní a diskutující programy, občerstevnení, družbiče, atd.

– A taky je důležité s jakým cílem se schůzky fusionu dělají a to že program je pouhou cestou k cíli, ne cílem samotným. Studenti uvidí Krista skrze nás a skrze komunitu, kterou Kristus pomůže vybudovat.

– Dále je důležité komunikovat přes Facebook (existuje fusion skupina) a mít a budovat živý sborový web.

– Taky si myslím, že páteční mládež byla příliš dlouhá, pak fakt není času na neformální pokec. Chtělo by to všecko razantně zkrátit a opravdu začínat včas.

– Na konec jsme si každý zodpověděli otázku, s čím je každý sám za sebe do projektu Fusion ochoten přispívat? Tak to snad nezůstane jenom u slov, ale promění se v činy. Pán nám s tím pomáhej!

Pavel

Kategorie: Mládež