Kalendář Horního Sboru

Bohoslužby

V neděli v 9:30 v kostele Horního sboru ČCE

Společenství všech generací, lidí, kteří mají zájem se společně scházet, oslavovat Boha a poznávat Boží Slovo

(rodinná bohoslužba: 2. neděle v měsíci)

Nedělní škola

V neděli v 9:30 ve sborovém domě

Program pro děti v době bohoslužeb

Biblické hodiny

Zamyšlení a rozhovor nad Biblí

V úterý v 18:00 na faře

Pondělníček

Ve středu v 9:30 ve sborovém domě

Společenství s osobami s postižením. Duchovní zamyšlení, společenské hry, společný oběd

Klub pro děti

V pátek ve 16:00 na sborovém domě

duchovní zamyšlení, zpívání, společenské hry pro děti z 3.–6. třídy ZŠ

Mládež

V pátek v 19:00 ve sborovém domě

Duchovní zamyšlení, rozhovory o životních otázkách z pohledu víry, sdílení, zpívání, společenské hry, společné akce

Kalendář využití sálů